Δυναμό Lucas 12V 65A A4108

110.00

Δυναμό Lucas 12V 65A A4108

Κατηγορία:

Δυναμό Lucas 12V 65A

Αντικαθιστά :

BOSCH 0120489052, 0120489096, 0120489098, 0120489100, 0120489213, 0120489244, 0120489245, 0120489251, 0120489252, 0120489287, 0120489292, 0120489426, 0120489691, 0120489846
CASE 188590A1, 229301A1
FORD 76BB-10300-HB, 76BB-10300-KD, 76GB-10300-HB, 78GB-10300-JC, 78GB-10300-JD, 78GX-10300-JD, 81BB-10300-CA, 82BB-10300-GA, 82HF-10300-B2A, 84BB-10300-AA, 84BB-10300-AB, 84BX-10300-AB, 84FB-10300-AAB, 85BB-10300-GA, 86AB-10300-ADA, 86AX-10300-ADA, 86FB-10300-BA, 86FF-10300-GA, 86FX-10300-BA, 86VB-10300-A2A, 870G-10300-AA, 89FF-10300-AB, 89FF-10300-AC, 76BB-HB, 76BB-KD, 76GB-HB, 78GB-JC, 78GB-JD, 78GX-JD, 82HF-B2A, 84BB-AA, 84BB-AB, 84BX-AB, 86AB-ADA, 86AX-ADA, 86FB-BA, 86FF-GA, 86FX-BA, 86VB-A2A, 76BB10300HB, 76BB10300KD, 76GB10300HB, 78GB10300JC, 78GB10300JD, 78GX10300JD, 81BB10300CA, 82BB10300GA, 82HF10300B2A, 84BB10300AA, 84BB10300AB, 84BX10300AB, 84FB10300AAB, 85BB10300GA, 86AB10300ADA, 86AX10300ADA, 86FB10300BA, 86FF10300GA, 86FX10300BA, 86VB10300A2A, 870G10300AA, 89FF10300AB, 89FF10300AC, 76BBHB, 76BBKD, 76GBHB, 78GBJC, 78GBJD, 78GXJD, 82HFB2A, 84BBAA, 84BBAB, 84BXAB, 86ABADA, 86AXADA, 86FBBA, 86FFGA, 86FXBA, 86VBA2A
LAND ROVER ADU1148, ADU8858, AUU1036, AUU1053, AUU1184, RTC5846, YLE101560
LETRIKA (Iskra) 11.201.301, 11.201.305, 11.201.528, 11.201.576, 11.201.577, 11.201.587, 11.201.729, 11.201.811, IA 0301, IA 0305, IA 0528, IA 0576, IA 0577, IA 0587, IA 0729, IA 0811, AAK3587, AAK4135, AAK4139, AAK4521, AAK4522, AAK4532, AAK4575, AAK4599, IA 0143
LUCAS INDUSTRIES 24100, 24100B, 24129, 24145A, 24145A/D, 24145D, 24155, 24155A, 24161A, 24200A, 24221, 24221A, 24221D, 24260, 24260A, 24260B, 24297, 54022058A, 54022058B, 54022059, 54022060A, 54022162, 54022186, 54022192, 54022214, 54022217, 54022227, 54022234D, 54022235, 54022251A, 54022263, 54022275A, 54022281B, 54022285, 54022291, 54022309, 54022312A, 54022313, 54022313A, 54022313B, 54022342, 54022393, 54022635, 54022

Βάρος 4 kg
carbrand

Ferguson, FORD