ΜΙΖΑ ΤΡΑΚΤΕΡ FORD

148.00

Μίζα 12V  M50 Ford 5000

Αντικαθιστά :
CARGO 110462
DUCELLIER 538501 EX-FLEX250064
FORD 3918688
FORD 3981923
FORD 83981923
HC PARTS CS200
HELLA 8EA726026001
ISKRA 11130579
ISKRA AZJ3182
ISKRA IS0579
LUCAS 26211
LUCAS 26338
LUCAS 26339
LUCAS 26379
LUCAS 26395
LUCAS 27500
LUCAS 27528
LUCAS 27528A
LUCAS 27569
LUCAS EXCHANGE LRS115
LUCAS EXCHANGE LRS134
LUCAS EXCHANGE LRS212
LUCAS EXCHANGE LRS552
LUCAS TVS (INDIA)26925155
LUCAS TVS (INDIA)26925155B
WOODAUTO STR25012

Εφαρμογή σε :
CASE 1394, 1494, 1594 01/1984 –
FORD TRACTOR 2000, 3000 01/1950 – 01/1971
FORD TRACTOR 2910 01/1982 –
FORD TRACTOR 3310, 3310X4 01/1982 –
FORD TRACTOR 3910 01/1982 –
FORD TRACTOR Serie 4000, 4100, 4600, 4610 01/1973 –
FORD TRACTOR Serie 5000, 5600, 5610 01/1973 –
FORD TRACTOR Serie 6600, 6610 01/1975 –
FORD TRACTOR Serie 6700, 6710 01/1975 –
FORD TRACTOR Serie 7600, 7610, 7700, 7710 01/1975 –
FORD TRACTOR Serie 7910 01/1975 –
FORD TRACTOR Serie 8210 01/1975 –
FORD TRACTOR Serie 8600, 8700 01/1975 –
FORD TRACTOR Serie 9600, 9700 01/1975 –

Κατηγορία:

Μίζα 12V  M50 Ford 5000

Αντικαθιστά :
CARGO 110462
DUCELLIER 538501 EX-FLEX250064
FORD 3918688
FORD 3981923
FORD 83981923
HC PARTS CS200
HELLA 8EA726026001
ISKRA 11130579
ISKRA AZJ3182
ISKRA IS0579
LUCAS 26211
LUCAS 26338
LUCAS 26339
LUCAS 26379
LUCAS 26395
LUCAS 27500
LUCAS 27528
LUCAS 27528A
LUCAS 27569
LUCAS EXCHANGE LRS115
LUCAS EXCHANGE LRS134
LUCAS EXCHANGE LRS212
LUCAS EXCHANGE LRS552
LUCAS TVS (INDIA)26925155
LUCAS TVS (INDIA)26925155B
WOODAUTO STR25012

Εφαρμογή σε :
CASE 1394, 1494, 1594 01/1984 –
FORD TRACTOR 2000, 3000 01/1950 – 01/1971
FORD TRACTOR 2910 01/1982 –
FORD TRACTOR 3310, 3310X4 01/1982 –
FORD TRACTOR 3910 01/1982 –
FORD TRACTOR Serie 4000, 4100, 4600, 4610 01/1973 –
FORD TRACTOR Serie 5000, 5600, 5610 01/1973 –
FORD TRACTOR Serie 6600, 6610 01/1975 –
FORD TRACTOR Serie 6700, 6710 01/1975 –
FORD TRACTOR Serie 7600, 7610, 7700, 7710 01/1975 –
FORD TRACTOR Serie 7910 01/1975 –
FORD TRACTOR Serie 8210 01/1975 –
FORD TRACTOR Serie 8600, 8700 01/1975 –
FORD TRACTOR Serie 9600, 9700 01/1975 –

carbrand

FORD