MIZA HYUNDAI MITSUBISHI S5002

78.00

Μίζα 12V Mitsubishi, Hyundai 8δ.

Κατηγορία:

Μίζα 12V Mitsubishi, Hyundai S5002

Αντικαθιστά :
BOSCH 0986012171
BOSCH 0986012301
BOSCH 0986012871
HYUNDAI 3610011110
HYUNDAI 3610011120
HYUNDAI 3610011130
HYUNDAI 3610011140
HYUNDAI 3610011150
HYUNDAI 3610011210
HYUNDAI 3610021720
HYUNDAI 3610021730
HYUNDAI 3610021740
HYUNDAI 3610022000
LUCAS LRS00473
LUCAS LRS00515
LUCAS LRS00516
LUCAS LRS473
LUCAS LRS515
LUCAS LRS516
MANDO MC107012
MANDO MC109018
MANDO MC109025
MITSUBISHI M002T40081
MITSUBISHI M003T22581
MITSUBISHI M003T22582
MITSUBISHI M003T25781
MITSUBISHI M003T25782
MITSUBISHI M003T25882
MITSUBISHI M003T25883
MITSUBISHI M003T32581
MITSUBISHI M003T32582
MITSUBISHI M003T32583
MITSUBISHI M003T32584
MITSUBISHI M003T32585
MITSUBISHI M003T32591
MITSUBISHI M003T32592
MITSUBISHI M003T32593
MITSUBISHI M003T41081
MITSUBISHI M003T41083
MITSUBISHI M003T41282
MITSUBISHI M2T40081
MITSUBISHI M3T22581
MITSUBISHI M3T22582
MITSUBISHI M3T25781
MITSUBISHI M3T25782
MITSUBISHI M3T25882
MITSUBISHI M3T25883
MITSUBISHI M3T32581
MITSUBISHI M3T32582
MITSUBISHI M3T32583
MITSUBISHI M3T32584
MITSUBISHI M3T32585
MITSUBISHI M3T32591
MITSUBISHI M3T32592
MITSUBISHI M3T32593
MITSUBISHI M3T41081
MITSUBISHI M3T41083
MITSUBISHI M3T41282
MITSUBISHI MD001555
MITSUBISHI MD021674
MITSUBISHI MD027400
MITSUBISHI MD027401
MITSUBISHI MD034120

Εφαρμογή σε :
HYUNDAI Accent 1.3 08/1999 –
HYUNDAI Accent 1.3 07/1994 -01/1999
HYUNDAI Accent 1.5 08/1999 –
HYUNDAI Accent 1.5 08/1999 –
HYUNDAI Accent 1.5 07/1994 -01/1999
HYUNDAI Elantra 1.5 05/1995 -01/2000
HYUNDAI Elantra 1.5i 12/1990 -09/1991

Βάρος 4 kg
carbrand

Hyundai